ชื่อภาพ หลุยส์ 1
ปี 2006
ขนาด 60 cm x 80 cm
เทคนิค Oil on Canvas
สีน้ำมัน, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ