ชื่อภาพ หลุยส์ 2
ปี 2009
ขนาด 100 cm x 120 cm
เทคนิค Oil on Canvas
สีน้ำมัน, ผ้าใบ
ปาง The posture of Ganesh with 4 hands is standing with his intent eyes and carrying the Trishul, the mace, the lasso and a water-pot.
อิริยาบทของพระพิฆเนศ มี 4 กร กำลังประทับยืนด้วยสายตาอันมุ่งมั่นและแน่วแน่ ทรงถือตรีศูล คฑา บ่วงบาศ และหม้อน้ำ
ความเชื่อ