ชื่อภาพ DELICACY CLASSICAL DANCE
อ่อนช้อย
ปี 2007
ขนาด 80 cm x 100 cm
เทคนิค Crayon on Canvas
เกรยอง, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ