ชื่อภาพ FLOURISH
ทรงเหยียบโลก
ปี 2008
ขนาด 80 cm x 120 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
The posture of the standing Ganesh on the globe strewing the precious stones to the earth, he carries the Trishula, the Shankha, the Chakra and a lotus with the enormous brilliant sun shines behind him, represent to the glory, prosperity and successful.
อิริยาบทขององค์พระพิฆเนศประทับยืนบนโลก กำลังโปรยเพชรนิลจินดาสู่โลกมนุษย์ ทรงถือตรีศูล สังข์ จักร และดอกบัว พร้อมทั้งพระอาทิตย์อันยิ่งใหญ่กำลังเปล่งแสงรัศมีเจิดจ้าอยู่ด้านหลังของพระองค์ เปรียบดังความรุ่งโรจน์ เจริญรุ่งเรือง และความสำเร็จ
ความเชื่อ