ชื่อภาพ GOD OF MUSIC
เทพเจ้าแห่งดนตรี
ปี 2006
ขนาด 80 cm x 100 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ