ชื่อภาพ INDIAN DANCE 1
รำอินเดีย 1
ปี 2002
ขนาด 100 cm x 120 cm
เทคนิค Crayon on Canvas
เกรยอง, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ