ชื่อภาพ LOOK BACK
เหลียวหลัง
ปี Before 2015
ขนาด 100 cm x 100 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง The posture of Ganesh is looking back, thinking and worrying about something.
อิริยาบทขององค์พระพิฆเนศกำลังมองเหลียวหลัง ครุ่นคิดและกังวลกับบางสิ่งบางอย่าง
ความเชื่อ