ชื่อภาพ LORD SHIVA
พระศิวะ
ปี 2008
ขนาด 100 cm x 120 cm
เทคนิค Acrylic Color
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ