ชื่อภาพ RECLINE ON THE NAGA
เอกเขนกบนหลังนาค
ปี Before 2015
ขนาด 100 cm x 100 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ