ชื่อภาพ SPREAD OUT THE HAPPINESS
โปรยปรายสายลม
ปี 2011
ขนาด 130 cm x 150 cm
เทคนิค Oil on Canvas
สีน้ำมัน, ผ้าใบ
ปาง ปางแห่งความอุดมสมบูรณ์ สุขสมหวังทุกประการ
ความเชื่อ Everyone has their own duties, even the artist. Someone said, the artist was like some seed,
whom sow to the Earth by Ganesh to distribute the popularity of Ganesh to everyone.
It’s may be the reason of devoting his life to painting Lord Ganesh so far.
คนเราแต่ละคน ย่อมเกิดมาเพื่อทำหน้าที่ของตน ต่างคนต่างก็มีงานที่ต้องทำให้สำเร็จลุล่วง  ตัวผมเองได้มีผู้ทักท้วงว่า ผมเป็นเมล็ดพันธุ์ที่พระนั่องค์นั้นหว่านลงมายังโลกมนุษย์ เพื่อมาเผยแพร่ พระบารมีของพระองค์ให้ชาวโลกได้รู้ได้สัมผัส และนี้อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ผม ได้ทำงานนี้แด่พระองค์ก็เป็นได้ จึงบังเกิดภาพพระองค์ทรงกำลังหว่านเมล็ดพันธุ์จากมิตินึงสู่โลกมนุษย์ให้ขจรขจายตราบนานเท่านาน