ชื่อภาพ STEP ON THE TURTLE
พระคเณศประทับยืนบนเต่า
ปี 2009
ขนาด 80 cm x 100 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ