ชื่อภาพ THE HEAD OF TRIMUKHA
พระเศียรตรีมุข
ปี 2006
ขนาด 50 cm x 60 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ