ชื่อภาพ THOUGHTFUL BAL GANESH
บาลคเณศครุ่นคิด
ปี 2006
ขนาด 60 cm x 80 cm
เทคนิค Oil on Canvas
สีน้ำมัน, ผ้าใบ
ปาง The posture of Bal Ganesh is in contemplation and meditation of introspection period.
อิริยาบทขององค์พระพิฆเนศในวัยเด็ก อยู่ในห้วงอารมณ์แห่งการพิจารณา ตั้งสติและไตร่ตรอง เพื่อคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆ ในชั่วขณะหนึ่ง
ความเชื่อ