ชื่อภาพ VEERA GANAPATI
พระวีระคณปติ
ปี 2007
ขนาด 100 cm x 120 cm
เทคนิค Oil on Canvas
สีน้ำมัน, ผ้าใบ
ปาง อวตารแห่งนักรบ ปางออกศึก และปราบมาร ให้อำนาจในการบริหารปกครอง และความเป็นผู้นำ
วรรณะสีแดงโลหิต มี 16 กร ทรงอาวุธ และสิ่งมงคลต่างๆ คือ โล่ หอก ค้อน คทา ธงชัย จักรตรา พญางู ขวาน คันศร
ลูกศร ตรีเพชร ขอสับช้าง อสูร กระบี่ ตะบอง และบ่วงบาศ พระกรเหล่านั้นกางออก ประดุจรัศมีอำนาจแห่งดวงอาทิตย์
ความเชื่อ  อำนวยผลให้กับองค์กรบริหารราชการแผ่นดิน ทหาร ตำรวจ พลเรือน ฝ่ายปกครอง ผู้นำ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานทุกประเภท